РУСТИК СЪС ЗЛАТНИ СВЕЩНИЦИ

Локация:  Парк хотел Москва, гр. София

Флорист и дизайн:  Мила Стоянова

Събитиен менинджмънт:  Event Makers