ПЕПЕЛ ОТ РОЗИ

Локация:  Парк Ин, гр. София

Флорист и дизайн:  Мила Стоянова